Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Издигат паметник на загиналите военнослужещи във войните през периода 1885 – 1945 г. в русенския квартал Средна кула

петък 23 март 2012

 

Да се изготви положително становище относно проекта „Изграждане на паметник на загиналите военнослужещи във войните 1885 – 1945 г.” в русенския квартал Средна кула. Това решение беше взето на днешното заседание на Постоянно действащата междуведомствена областна комисия „Военни паметници”. Становището  ще бъде изпратено до Министерството на отбраната с искане за съгласуване, за да стартира изграждането на паметника.

          Сред взетите днес решения е актуализирането на състава на междуведомствената комисия със заповед на областния управител, както и изпращане на копие от протокола на заседанието и заповедта за актуализиране до Министерството на отбраната.

 Относно постъпилото запитване за поставяне на паметна плоча на Васил Левски в центъра на село Ряхово членовете на комисията прецениха, че то не отговаря на дефиницията на чл. 4 ал.1 от ЗВП и че същото не е предмет на дейността на комисията.

          Постоянно действащата комисия реши още областният управител да изпрати писмо до Централния военен архив във Велико Търново, с официално искане за справка на загиналите във войните офицери и войници от Средна кула. Също така, на страницата на Областна администрацияРусе ще бъдат качени получените анкетни карти и снимков материал от общините Борово и Ветово за да бъде окончателно окомплектован областния регистър на военните паметници.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design