Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица - образец УП-3

Издаване на удостоверение за трудов и/или служебен стаж на осигурявани лица - образец УП-3

 

  Изисквания
1 Правно основание Чл. 2, т. 1 и  т. 2 от  НПОС /Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж/
2 Необходими документи

1. Писмено заявление – ОБРАЗЕЦ

2. Предписание от НОИ, издадено на заявителя, посочващо необходимостта от издаване на Удостоверение УП-3.

3. Други допълнителни документи – по желание на заявителя или при необходимост от получаване на допълнителна информация.

3 Срок за изпълнение 14 дни– чл. 5, ал.7  от КСО /Кодекс за социално осигуряване/
4 Такса Без такса

 

Тази услуга може да заявите по следните начини:

 

1. Лично в центъра за административно обслужване, намиращ се в сградата на Областна администрация Русе, на адрес град Русе, пл. „Свобода“ № 6

2. Като изпратите необходимите документи, чрез лицензиран пощенски оператор или куриер до Областна администрация – Русе на адрес: 7000 Русе, пл. „Свобода“ № 6, етаж 4

(пощенските разходи са за сметка на заявителя на услугата)

3. По електронен път, като изпратите прикачени сканирани копия на необходимите документи задно с попълнено заявление, посредством имейл съобщение на адрес: delo@ruse.bg.

 

В зависимост от посоченото в заявлението, издаденото удостоверение може да получите:

1. Лично от центъра за административно обслужване, намиращ се в сградата на Областна администрация Русе, на адрес град Русе, пл. „Свобода“ № 6;

2. Чрез лицензиран пощенски оператор или куриер

(пощенските разходи са за сметка на заявителя на услугата – заплащането се извършва при получаване на пратката, освен в случаите на международна кореспонденция * )

*  в случаите, когато отговора се изпраща извън територията на страната, стойността на пощенските разходи се привежда предварително по банкова сметка на Областна администрация – Русе.

3. На посочения в заявлението имейл адрес.

(В този случай Вие ще получите удостоверението под формата на електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис на Областния управител на област Русе)

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design