Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

ИЗБОРИ 14 НОЕМВРИ 2021

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ


Изпробвайте как се гласува с машина, посредством интерактивния симулатор, публикуван на интернет страницата на ЦИК


 

Гласуване на избиратели, поставени под карантина или изолация

 

Гласуване на избиратели с увреждания

 

Гласуване с машина

 

Как да гласуваш с машина – стъпка по стъпка

 


 

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е
относно консултации за назначаване на Районна избирателна комисия – Русе за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14 ноември 2021 г.

   

    Във връзка с предходно обявление, публикувано на 14.09.2021 г. на таблото в сградата на Областна администрация – Русе и на интернет страницата, както и в изпълнение на получени впоследствие задължителни указания на Централната избирателна комисия, провеждането на насрочените за 17.09.2021 г. публични консултации се отлага.
    С оглед горното консултациите за определяне състава на Районна избирателна комисия – Русе за провеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България, насрочени за 14 ноември 2021 г., ще се състоят на 19.09.2021 г. (неделя) от 11:00 часа в Зала №1 на І етаж в Областна администрация – Русе с адрес: гр. Русе, пл. „Свобода” № 6.
    
     Настоящото обявление е публикувано съгласно чл. 60, ал. 1 от Изборния кодекс, като с него се отправя покана до представителите на парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултациите при областния управител на област Русе.
    В консултациите могат да участват и други партии, които не са парламентарно представени.

     Представителите на съответните политически партии и коалиции следва в срок до 16:00 часа на 17.09.2021 г. (петък) да депозират в деловодството на Областна администрация – Русе необходимите документи съгласно чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от Изборния кодекс. Предложените за членове на РИК – Русе лица трябва да отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

    Консултациите ще се проведат в условия на публичност и откритост с присъствие на граждани и медии според капацитета на залата и при спазване на противоепидемичните мерки. 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design