Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Информация за дейността на ОДБХ-Русе за периода 27.05.2011г.- 02.06.2011г.

четвъртък 09 юни 2011

 

Областна Дирекция по безопасност на храните извършва проверки по официален контрол в обектите на търговска мрежа и обществено хранене, производствени предприятия и складове за съхранение и търговия с храни на територията на цялата област.

За периода от 27 май до 2 юни констатираните резултати са следните:

1.Извършени са общо  133 бр. проверки, като са издадени 13 бр. предписания на обекти за търговия с храни, заведения за обществено хранене, складове и производствени предприятия от неживотински произход за незадоволителна хигиена, несъответствия по сградов фонд и оборудване.

2.Издадени са 9 бр. акта за установяване на административно нарушение и 3 бр. разпореждания за временно преустановяване на дейността-1бр. склад за търговия на едро, 1 бр. работилница за закуски и един обект за пакетиране на сурови гъби.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design