Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Информация за дейността на ОДБХ-Русе за периода 17.06.2011г.-23.06.2011г.

вторник 28 юни 2011

 

За периода от 17юни до 23 юни ОДБХ-Русе е извършила 211 бр. проверки в обекти търговска мрежа/ТМ/, обществено хранене/ОХ/, складове за търговия на едро, като резултатите от извършените проверки са следните:

1.Изадени са 18 бр. предписания на обекти за търговия с храни, заведения за обществено хранене, складове и производствени предприятия от неживотински произход за незадоволителна хигиена, несъответствия по сградов фонд и оборудване, неспазен температурен режим на съхранение на храните, документация по системата за самоконтрол.

2.Издадени са 5бр. акта за установяване на административно нарушение-за липса на записи в системата за самоконтрол, лоша хигиена, по сградов фонд и оборудване, промяна в групите-разширен асортимент без регистрация; 1 бр. разпореждане за временно преустановяване на дейността на обект – бърза закуска/дюнер/.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design