Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Информация за дейността на ОДБХ-Русе за периода 10.06.2011г.-16.06.2011г.

понеделник 20 юни 2011

 

За периода от 10 юни до 16 юни ОДБХ-Русе е извършила 165 бр. проверки в обекти търговска мрежа/ТМ/, обществено хранене/ОХ/, складове за търговия на едро, като резултатите от извършените проверки са следните:

1.Изадени са 17бр. предписания на обекти за търговия с храни, заведения за обществено хранене, складове и производствени предприятия от неживотински произход за незадоволителна хигиена, несъответствия по сградов фонд и оборудване, неспазен температурен режим на съхранение на храните, документация по системата за самоконтрол.

2.Издадени са 4 бр. акта за установяване на административно нарушение-за липса на записи в системата за самоконтрол, лоша хигиена, по сградов фонд и оборудване; 2 бр. разпореждания за временно преустановяване на дейността-1бр. фурна, 1 бр. работилница за закуски – за лоша хигиена.

3.Във връзка с летния сезон Българска агенция по безопасност на храните предприе масирани проверки на обектите за търговия на едро и дребно, на обектите за обществено хранене и на временни и подвижни обекти /колички и машини/ за продажба на сладолед.

Тъй като основен консуматор са децата, Българска агенция по безопасност на храните, с оглед отговорността към безопасността на храните предприе интензивни проверки на всички видове търговски обекти имащи отношение към търговията със сладолед. Инспекторите на БАБХ съблюдават правилното съхранение, спазването на хигиенните изисквания и спазването на търговската документация.

За периода 10 май – 16 юни инспекторите на Българска агенция по безопасност на храните провериха 3737 обекта на територията на цялата страна.

Инспекторите от ОДБХ-Русе са проверили за горепосочения период 31 обект.Не са констатирани нарушения.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design