Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Информационната кампания „Управление на енергийната ефективност” продължава в Русе

понеделник 14 март 2011

 

Със семинар в Русе на 16 март продължава информационната кампания на АЕЕ „Управление на енергийната ефективност” в шестте района за планиране. Домакин на форума ще бъде Областна администрация - Русе. Такъв семинар вече се проведе в Пловдив, а следващият ще бъде на 17 март в Плевен. 

         Целта на информационната кампания на АЕЕ е повече хора от градовете и регионите да се запознаят с политиките за намаляване на енергийното потребление, изпълнението на националните цели за енергийна ефективност и задълженията на страната като член на ЕС.

България има определена цел за постигане на енергийни спестявания, която е дефинирана в Първия национален план за действие по енергийна ефективност, разработен в изпълнение на Директива 2006/32/ЕК. Индикативната национална цел за енергийно спестяване от 2008 г. до 2016 г. е в размер не по-малко от 9 % от крайното енергийно потребление за 9 години. Това означава, че страната ни трябва осигури годишно спестяване на горива и енергии на обща стойност 7 291 GWh.          За да изпълним тази цел до 2016 г., страната ни има ангажимент да доказва изпълнението на 1% енергийни спестявания годишно, което представлява 810 GWh/год.Изпълнението на тези цели са разпределени като индивидуални цели на задължените по ЗЕЕ лица – търговци на енергия, собственици на сгради с разгърната застроена площ 1 000 кв. м. и на собственици на промишлени системи с годишно потребление над 3 000 MWh/год.

         На семинара в Русе експертите от АЕЕ поставят акцент и върху индивидуалните цели за енергийни спестявания на задължените лица в Северен централен районза планиране. Ще бъдат представени още управлението на енергийната ефективност в сгради и промишлени системи, контролните функции на АЕЕ при обследвания за енергийна ефективност в публичния сектор и в индустрията, както и финансови инструменти, като ЕСКО договори  и др.

         Очаква се да присъстват представители на областните и общинските администрация, бизнеса, неправителствения сектор от Северен централен район за планиране.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design