Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Информационен ден по ОП „Конкурентоспособност” днес в Русе

четвъртък 16 юни 2011

 

Днес Русе отново е домакин на информационен ден по оперативна програма «Конкурентоспособност». Негови организатори са Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Семинарътзапочна с минута мълчание в памет на жертвите на катастрофатна на автомагистрала „Тракия”, отнела живота на 8 души. Форумът беше открит от зам.областният управител Петър Даскалов. Лектори са началникът на Териториалното звено на ИАПМСП – Варна Владимир Бобев и експертът по финансово управление към същия сектор Калин Марков. Разяснения по оперативната програма на участниците дава и главният експерт от Териториалното звено на ИАПМСП – Русе Деница Тихолова.

Дискусията е част от поредната информационна кампания по „Конкурентоспособност“, която МИЕТ и агенцията провеждат до 22 юни 2011 г. в осем града. Тя е по 6 отворени процедури за подбор на проекти от Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности”.

В рамките на форума, представителите на бизнеса имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина за кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

1.      „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”;

2.      „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”;

3.      „Разработване на иновации от стартиращи предприятия”;

4.      „Подкрепа за създаване на технологични паркове”;

5.      „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер”;

6.      „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове”.

Пълният пакет документи и насоките за кандидатстване по процедурите са публикувани на следните интернет страници: www.opcompetitiveness.bg, www.ibsme.org и www.eufunds.bg.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design