Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ГРАЖДАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ Е ВЪВ ФОКУСА НА НОВ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ МЕЖДУ ОБЛАСТНАТА УПРАВА И СДРУЖЕНИЕ КЛУБ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО“ – РУСЕ

четвъртък 14 март 2019

Областният управител на област Русе г-н Галин Григоров се срещна с г-жа Микаела Здравкова и г-жа Даниела Янева от Сдружение Клуб „Отворено общество“ – Русе.

Целта на работната среща беше стартирането на съвместен проект, насочен към усъвършенстване мониторинга и оценката на провежданите политики от Областна администрация Русе, както и създаването на допълнителни възможности за повишено участие на гражданското общество в управлението.

Сред предвидените дейности по проекта, чиято продължителност е 14 месеца, са извършване на проучвания, анализи и препоръки относно работата на администрацията, разработване на модел, свързан с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране и изпълнение на политики, както и провеждането на обучение за комуникационни умения на служителите от Областната администрация.

Очаква се дейностите, които ще бъдат реализирани, да допринесат за повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и за подобряване на обществения ѝ имидж.

Целеви групи по проекта са служителите от Областна администрация, представители на неправителствени организации, бизнеса, общинските администрации и граждани.

Проектът №BG05SFOP001-2.009-0069 „Областна администрация – Русе през погледа на гражданското общество“ е финансиран по Оперативна програма „Добро управление“ от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, като неговата стойност е 89 316 лв.

В най-скоро време ще бъде проведена и встъпителна пресконференция, на която ще бъдат разяснени подробности.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design