Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Гласуваха корекция в план-приема след 7-ми клас за учебната 2011/2012 година

сряда 16 февруари 2011

 

Корекция в предложението за държавния план-прием, одобрено на предходното заседание на Постоянната комисия по заетост гласуваха на извънредна среща днес нейните членове. Прегласуването се наложи заради несъгласието на Националната междуведомствена комисия със заложената в него бройка за паралелки след 7-ми клас. Националната комисия се сформира всяка година със заповед на образователния министър, в изпълнение на разпоредбите на чл.49 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета.

         От доклада на директора на РИО – Русе Димитър Райнов стана ясно, че корекцията се налага заради факта, че образованието след 7-ми клас в Област Русе е концентрирано в училищата в гр. Русе. А направените справки сочат, че са малко учениците от останалите общини в Област Русе, които продължават образованието си в големия град след 7-ми клас. Националната комисия е излязла с препоръка пред местната Постоянна комисия по заетост, държавният план-прием след 7-ми клас да бъде структуриран на базата на реализирания прием в предходната година. Броят на предварително заявените 57 паралелки за обучение след 7-ми клас се редуцира до 40 при реализиран прием след 7-ми клас в Област Русе тази година от 38 паралелки. Корекцията засяга само държавните и общинските училища в гр.Русе.

         Утре в София ще се проведе извънредно заседание на Националната междуведомствена комисия, на което ще бъде внесен за разглеждане коригираният държавен план-прием за учебната 2011/2012 г.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design