Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Географско положение

Област Русе е разположена в Северна България и заедно с областите Велико Търново, Габрово, Разград и Силистра (ниво NUTS 3) попада в териториалния обхват на Северен централен район (СЦР) (ниво NUTS 2), в съответствие с Регламент 1059/2003 на ЕС. Областта има площ от 2 803.41 кв. км. и към 31.12.2011 г. наброява 233 767 жители. Състои се от 8 общини - Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле и Ценово, в които функционират общо 67 кметства. Населените места са 83, от които 9 са градове и 74 - села. Най-голямата община е Русе (166 881 жители), с административен център град Русе - най-голям град в СЦР и пети по големина в страната. Сред основните конкурентни предимства на Област Русе е нейното стратегическо транспортно-географско разположение. На територията й се пресичат два от деветте европейски транспортни коридора -№7 (Дунавската водна магистрала) и №9 Сухоземен транспортен коридор, свързващ Балтийско с Егейско море). През областта преминават жп линиите Русе-Подкова (главна жп линия №4) и Русе- Каспичан (главна жп линия №9), осъществяващи връзката на българска територия между р. Дунав и Черно море (продължавайки по главна жп линия №2 до Варна), както и път I-5 (E-85) Русе-Велико Търново, път 1-2 Русе-Варна (Е-70) и път I-21 Русе - Силистра.

ОБЩИНА ПК УЕБСАЙТ
Община Борово 7174 www.borovo.org
Община Бяла 7100 www.byala.bg
Община Ветово 7080 www.vetovo.com
Община Две могили 7150 www.dvemogili.bg
Община Иваново 7088 www.ivanovo.bg
Община Русе 7000 www.ruse-bg.eu
Община Сливо поле 7060 www.slivopole.ru-se.com
Община Ценово 7139 www.tsenovo.eu
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design