Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДУНАВ МОСТ ПРЕЗ ЗИМНИЯ СЕЗОН И РАЗВИТИЕТО НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ ТУРИЗЪМ БЯХА СРЕД ТЕМИТЕ, КОИТО ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОБСЪДИ В ГЮРГЕВО

неделя 01 декември 2019

Областният управител на област Русе Галин Григоров се срещна с префекта на окръг Гюргево Нина Кришу.

Двамата обсъдиха част от мерките, които ще бъдат предприети за организиране на пропускателния режим на ГКПП „Дунав мост“ през настоящия зимен сезон, така че да не се допуска образуването на тапи и съответно настъпване на затруднения при предвижването на хора и стоки.

Още в началото на месеца се предвижда провеждането на среща между институциите от Русе и Гюргево като целта е набелязването и предприемането на адекватни и ефективни мерки във връзка с облекчаване на трафика при зимни условия. Припомняме, че тази година снегопочистването на Дунав мост ще се извършва от българска страна.

Веднага след това областният управител разговаря и с председателя на Окръжния съвет Мариан Мина, като темата беше свързана с възможностите за задълбочаване и разширяване на партньорството в сферата на туризма, така че на потребителите да се предложи интегриран продукт, даващ възможност за опознаване и на двата региона. Срещата беше в контекста на предстоящото приемане на областната стратегия за туризма.

В срещите, които се проведоха по време на честванията в гр. Гюргево, посветени на 101-та годишнината от Обединението на Румъния и техния Национален празник – 1-ви декември, участва и изпълнителният директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design