Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЕЗИКОВАТА КУЛТУРА И ДЕЛОВАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ БЯХА ВЪВ ФОКУСА НА ДВУДНЕВЕН СЪВМЕСТЕН КУРС МЕЖДУ ОБЛАСТНАТА УПРАВА И РУО

петък 19 април 2019

Над 30 служители от Областна администрация Русе и Регионалното управление на образованието се включиха в двудневен курс, свързан с езиковата култура, пунктуацията и деловата кореспонденция.

По време на обучението, което беше съвместно организирано от Регионалното управление на образованието и Областната управа, бяха разгледани множество теми относно нормите на съвременния български книжовен език и професионалното общуване.

Специално внимание беше обърнато върху оформянето на основните делови текстове в работата на администрацията, както и върху образното и графично представяне на информация при разработването на презентации и съответно тяхното представяне пред различна аудитория.

Акцент беше поставен и върху организацията на работата с документи в публичната администрация, като за целта беше детайлно обсъдена Единната държавна система за деловодство. Изискванията за архивиране на документите и отговорностите на административните структури при работа с тях също беше обект на проведения курс.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design