Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

Европейската комисия ревизира Директивата относно схемата за търговия с емисии

понеделник 09 февруари 2015

         Министерство на околната среда и водите информира че Европейската комисия е за стартирала инициатива за ревизиране на Директивата относно схемата за търговия с емисии. В този контекст ГД Клима е обявила на своя сайт публични консултации със заинтересованите страни и очаква предложения във връзка с актуализиране на директивата.

Цялата информация, въпросник за попълване и указания за регистрация на отговорните лица за попълването на въпросника се намират на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0024_eu.htm

Консултациите със заинтересованите страни (компетентни органи, бизнес оператори, НПО и др.) са открити до 16.03.2015 година.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design