Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

EUROREGION DANUBIUS

 

ПЕТНАДЕСЕТ ГОДИНИ АСОЦИАЦИЯ "ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС"

 

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ „ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС”, НАСРОЧЕНО ЗА 04.04.2019 г.
(публикувано на 05.03.2019 г.)
 
ОТЧЕТ ЗА 2015 г. НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ „ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС”
(публикувано на 11.04.2016 г.)

АСОЦИАЦИЯ „ЕВРОРЕГИОН ДАНУБИУС“ РУСЕ -ГЮРГЕВО

Десет години асоциация "Еврорегион Данубиус"

Кратка презентация на Асоциация “Еврорегион Данубиус”

Управителен съвет и контакти

Споразумение за сътрудничество между Окръжен съвет Гюргево и Областна администрация Русе, за програмният период 2014 - 2020 година

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 9, 2018г.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН № 8, 2017г.

Актуални складови бази, депозити и тържища за зеленчуци и плодове на територията на Гюргевски окръг, одобрени от Министерство на земеделието и развитие на селските райони на Румъния

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Антикорупционна кутия

Профил на купувача
Достъп до информация
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design