Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ЕНЕРГО-ПРО УДЪЛЖАВА С 10 ДЕНА СРОКА ЗА ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИ С ПАДЕЖ СЛЕД 13-ТИ МАРТ ТАЗИ ГОДИНА

сряда 18 март 2020

Областна администрация Русе информира, че във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната ЕНЕРГО-ПРО предоставя възможност за допълнителен 10-дневен срок на своите битови клиенти, в който те могат да заплатят сметките си за електроенергия с падеж след 13 март 2020 година. Това е поредната мярка, която цели избягването на масово струпване на хора в едно помещение, каквито са клиентските центрове, където компанията приема плащания от голяма част от своите клиенти.

Припомняме, че ЕНЕРГО-ПРО предоставя редица безкасови начини за плащане на месечните сметки за консумираната енергия – по банков път чрез директен дебит, банкомат или с платежно нареждане; по Интернет чрез електронно банкиране на сайта на обслужващата банка или през системата за електронно плащане ePay.bg. В случай че клиент има затруднение да погаси дължимата сума за потребена електроенергия, компанията предлага варианти за разсрочване според индивидуалния случай, като заявление за това може да се подаде и на телефон 0700 800 61.

Предвид извънредната обстановка всички центрове за обслужване на компанията работят с намалено работно време от 8 до 14 часа с обедна почивка от 12 до 12.30 ч. за дезинфекция. Посещението в клиентските центрове става при нова организация, като в помещението се допускат само толкова клиенти, колкото са работещите гишета, а останалите следва да изчакат своя ред извън клиентския център.

За осигуряване на непрекъснато електрозахранване на клиентите си компанията преустанови всички планови прекъсвания по мрежата до 29 март включително, като ще се извършват само аварийни такива за отстраняване на възникнали повреди.

За допълнителна информация, съдействие и въпроси, свързани с дейностите на енергийните дружества от групата на ЕНЕРГО-ПРО Варна, клиентите могат да използват:

Телефон: 0700 161 61 или на e-mail: info@erpsever.bg – относно присъединявания, смущения в електрозахранването и услуги на ЕРП Север;

Телефон: 0700 800 61 или на e-mail: service@energo-pro.bg – относно цени, начини на плащане на сметки за електроенергия и услуги на ЕНЕРГО-ПРО-Продажби.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design