Search
REGIONAL ADMINISTRATION
RUSE
Important messages

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения по две процед

Thu 30 Dec 2010

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В Областна администрация - Русе се получи писмо от управляващия орган на Дирекция ОПАК към Министерството на финансите, в което се посочва, че се удължава срокът на две открити процедури по ОПАК:
1. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” (подприоритет 1.6)
2. „Транснационално и междурегионално сътрудничество” (подприоритет 2.5)
Решението е взето на базата на големия интерес към процедурите, множеството постъпили въпроси и предложения от заинтересованите страни, както и по препоръка на Европейската комисия.
Обявеният краен срок за кандидатстване по процедурите е променен от 12 ноември 2010 г. на 15 декември 2010 г. до 17:30 часа.
Удължават се и сроковете за задаване на въпроси по посочените процедури чрез форума към интернет страницата на програмата и по електронна поща – до 25.11.2010 г., а новият срок за отговор от страна на управляващия орган е 03.12.2010 г.
В писмото се посочва също, че сроковете по другите две процедури, които стартираха на 10.09.2010 г., не се променят.

Callendar
EUROREGION DANUBIUS

TOPICAL

 

Достъпност
Accessibility
Regional Administration of Ruse
Web design & SEO by Zashev Design