Search
REGIONAL ADMINISTRATION
RUSE
Important messages

Информационен бюлетин

Thu 06 Jan 2011

 

ТЕКУЩИ ОБЯВИ ЗА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

 

BG161PO001/3.1-03/2010 „ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПРИРОДНИ, КУЛТУРНИ И ИСТОРИЧЕСКИ АТРАКЦИИ”

Допълнителна информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=3&status=1&id=386

Краен срок: 15.02.2011 г.

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

ПРОЕКТ “НОВ ИЗБОР – РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ” - Схема „РАЗВИТИЕ”

Допълнителна информация:http://www.az.government.bg/EFunds/OPHRD/AP1103/Dox_Rab/Rabotodatel.rar

Срок: текущо се приемат проекти

 

BG051PO002/10/1.6-02 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО И МЕЖДУРЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”

Допълнителна информация: http://www.eufunds.bg/bg/page/58?programme=6&status=1&id=389

Краен срок: 01.02.2011 г., 17.30 часа

 

BG161PO003-2.2.01 „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕС ИНКУБАТОРИ"

Допълнителна информация: http://www.opcompetitiveness.bg/bg/news/id_218.html

Краен срок: 28.03.2011 година, 16 .00 часа

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА „

BG161PO005/10/3.0/2/20 ДЕЙНОСТИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Допълнителна информация: http://ope.moew.government.bg/bg/notice/noticedetail/from/noticecurrent/id/26

Краен срок: 21.02.2011 г., 17.00 часа

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРОГРАМА "СЪТРУДНИЧЕСТВО" НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

Допълнителна информация:www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/09/28/967329_pokana_za_proekti_v_sferata_na_informacionnite_i/

Краен срок: 18 януари 2011 г.

 

ПОКАНА ЗА СЪВМЕСТНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ С БРАЗИЛИЯ

Допълнителна информация: www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/09/28/967208_pokana_za_suvmestni_izsledovatelski_proekti_s_braziliia/

Краен срок:18 януари 2011 г.

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРОГРАМА "ХОРА"НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ.

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ В ПОДКРЕПА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Допълнителна информация:www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/09/28/967356_pokana_za_proekti_v_podkrepa_na_izsledovatelskite/

Краен срок:12 януари 2011 г.

 

 

ПРОГРАМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ АУДИО-ВИЗУАЛЕН СЕКТОР (МЕДИА 2007)

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/29/10 - МЕДИА 2007 - ПОДПОМАГАНЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ФИЛМИ - „ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ“ 2011 г.

Допълнителна информация: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:259:0011:0012:BG:PDF

Краен срок:1 април 2011 г. и 1 юли 2011 г.

 

 

СПЕЦИФИЧНА ПРОГРАМА "СЪТРУДНИЧЕСТВО" НА СЕДМА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

ПОКАНА ЗА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Допълнителна информация: http://www.dnevnik.bg/evropa/evrofinansirane/pokani/2010/09/20/963012_pokana_za_proekti_v_oblastta_na_transporta

Краен срок: 12 април 2011 г.

Callendar
EUROREGION DANUBIUS

TOPICAL

 

Достъпност
Accessibility
Regional Administration of Ruse
Web design & SEO by Zashev Design