Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

ЕКСПЕРТИ ОТ ОБЛАСТНАТА УПРАВА СЕ ВКЛЮЧИХА В КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА

четвъртък 28 февруари 2019

Експерти от Областна администрация Русе участваха в уъркшоп, целящ набирането на идеи както от граждани, така и от институции относно възможностите за развитие на туризма в трансграничния регион Русе – Гюргево.

Инициативата се осъществява като част от дейностите по проект „Съвместна стратегия за развитие на туризма в район Гюргево – Русе, TourDev Giurgiu – Ruse”, по който партньор от българска страна е Бизнес центъра за подпомагане на малки и средни и предприятия.

Сред основните дейности, които се очаква да се реализират са проучване и популяризиране на забележителностите в еврорегиона и документиране на културното наследство, като за целта ще бъде разработена съвместна стратегия за развитието на туризма в района Русе – Гюргево. Също така се предвижда и създаването на туристически пътеводител и фотоалбум, като всеки от тях ще бъде разпространен в 1200 копия. Пътеводителят ще съдържа информация за различните места на посещение, историята и значението им за региона, тематични пътеки и практическа информация като възможности за настаняване и хранене. Фокусът при фотоалбума ще бъде поставен върху специфичните за района етносоциални мотиви и ще съдържа 100 снимки, изобразяващи традиции, ритуали, символи, празнични събития, народни носии, традиционно изкуство и инструменти и др. Уникалното в случая е, че той ще бъде представен като отделни пощенски картички, които могат да бъдат извадени от него и да се използват като такива.

Всичко това би трябвало да послужи като инструмент за популяризиране на богатото природно и културно разнообразие на района.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design