Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

ЕЕ на многофамилни сгради

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА

МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

 

         Информираме Ви, че на заседание на Министерски съвет от 25.01.2017г. е приет проект за изменение и допълнение на ПМС 18/2015 г. за приемане на Националната програма за енергийна ефектвиност на многопрофилни жилищни сгради, в изпълнение на Решение на Народното събрание за подкрепа на продължаване на изпълнението ѝ.  

         В тази връзка, Ви уведомяваме, че считано от датата на обнародване на същото в Държавен вестник ще може да бъде възстановено подписването на договори между общините и избраните външни изпълнители, както и обновяването на нови обществени поръчки за избор на изпълнители по отделните дейности към вече сключените договори за целево финансиране с „Българска банка за развитие“ АД.

        Финансовият ресурс на Програмата е увеличен на 2 млрд. лв. (обн. ДВ бр.8/ 24.01.2017 г.).

 

 

        През месец февруари 2015 година стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Според целите на програмата в рамките на 2 години ще бъдат похарчени 1 милиард лева, държавен финансов ресурс, за да се извършат проучвателни и строително ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност в големи жилищни сгради в цялата страна.

          Цялостното техническо и финансово администриране на програмата ще се извършва от общинските администрации, на чиято територия се намира сградата, с която се кандидатства по програмата.
           За повече детайли по програмата и начина на кандидатстване моля да потърсите Вашата община!
 
     Пакетът от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата е разработен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие.
 
Пълна информация относно програмата може да получите от секция "Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради" в интернет страницата на Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Изтегли пакета с методически указания и образци на документите за кандидатстване

Изтегли информационна брошура

Изтегли презантация на програмата

Въпроси и отговори

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design