Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Важни съобщения

ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СТАРТИРА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ДВЕ СХЕМИ ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ

петък 28 юни 2019

Държавен фонд „Земеделие“ стартира прием на заявления за подпомагане по следните две схеми за Държавни помощи:

1. От 28 юни до 15 юли 2019г. – прием по Минимална Помощ de minimis, съгласно Регламент на (ЕС) 1408/2013, на регистрираните земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници и/или биволи, овце-маки и/или кози-майки;

ИЗТЕГЛИ: Указания за предоставяне на помощ de minimis


2. От 03 юли до 31 юли 2019г. – прием по Държавна помощ „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“.

ИЗТЕГЛИ: Заповед за откриване на прием на заявления, Указания за прилагане на схемата за Държавна помощ

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design