Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Други инициативи

Отчет за получените благодарствени писма в Областна администрация Русе през 2014 година.
 
Отчет за получените благодарствени писма в Областна администрация Русе през 2015 година.
 
Отчет за получените благодарствени писма в Областна администрация Русе за периода 01.01.2016 - 07.06.2016 година.
 
Годишен отчет за 2014 г. на комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации, омбудсмана ...
 
Годишен отчет за 2015 г. на комисията за работа с предложенията и сигналите на граждани, организации, омбудсмана ...
 
Протокол от проведена съвместна работна среща между народните представители от 19-ти МИР в
43-тото Народно събрание и кметовете на общините в Област Русе на 09.02.2015 г.
 
Протокол от информационна среща с читалищата в област Русе, проведена на 15.04.2015 г.
 
Протокол от работна среща, проведена на 28.05.2015 г. във връзка с акредитирането на нова специалност - "Национална сигурност" в РУ  "Ангел Кънчев"
 

Протокол oт проведена на 22.06.2015 г работна среща между администрацията, научните среди и бизнеса  Русе – Гюргево – Букурещ

Протокол от проведена на 03.07.2015 г. работна среща между представители на Министерство на икономиката и бизнеса.

Протокол от проведена на 16.07.2015 г. информационна среща на тема „Нов програмен период – актуални възможности“

Протокол от проведена на 21.07.2015 г.информационна среща по процедура „Активни“ на ОП „Развитие на човешкитересурси“

Протокол от работна среща на министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин с представителите на структурите на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) в област Русе, провела се на 04.08.2015 г.

Протокол от проведенa на 23.07.2015 г. работна среща във връзка с участието на област Русе в "XI-ти Национален събор на българското народно творчество в Копривщица 2015"

Протокол от проведена на 03.08.2015 г. работна среща във връзка честването на 136-та годишнина от създаването на Военноморските сили.

Протокол от проведенa на 10.08.2015 г. работна среща във връзка с участието на област Русе в "XI-ти Национален събор на българското народно творчество в Копривщица 2015"

Протокол от проведена на 20.08.2015 г. работна среща за отчитана на напредъка по изпълнение на Програмата за честване на 110 годишнината от рождението на Елиас Канети.

Протокол от проведена на 28.08.2015 г. работна среща във връзка с успешното представяне на област Русе на 11-тия Национален събор на българското национално творчество „Копривщица 2015".

Протокол от проведенa среща на заместник-министъра на икономиката Даниела Везиева с представители на бизнеса в област Русе - 12.09.2015 г.

Протокол от проведена на 17.09.2015 г. работна среща във връзка с представяне на проект Language Against Dropout (LAD): обучение по български като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас.

 

Кръгла маса "Младежкото предприемачество - сътрудничество за справяне със социалните предизвикателства":
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design