Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Дискусия за приемната грижа събра в Русе депутати и представители на държавната и местната власти

понеделник 16 май 2011

 

„Приемната грижа – алтернатива на деинституционализацията”.Това е темата на кръглата маса, организирана днес в Русе от Жени ГЕРБ. Официални гости на дискусията бяха народните представители от 19-ти МИР Пламен Нунев, Светлана Ангелова и Даниела Миткова, областният управител на Област Русе Пламен Стоилов, неговият заместник Иван Григоров и зам.-изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Янита Манолова. Във форума се включиха и представители на социални институции, неправителствени организации, експерти, журналисти и др.

         Дискусията беше официално открита от г-н Нунев. В приветсвието си той подчерта, че темата на кръглата маса е от изключително значение, тъй като е свързана с децата. От името на народните представители от ГЕРБ, г-н Нунев се ангажира да съдейства за реализиране на проекти, свързани с приемната грижа в Русе и региона.

         „Изразявам пълната си подкрепа за всички мерки, свързани с деинституционализацията, които са предприети на територията на областта”, каза в приветствието си г-н Стоилов. Той припомни за вече закрития Дом за деца в с.Могилино, както и за съществуващите защитени жилища в Русе и региона.

         В приветствието си, г-жа Манолова изтъкна, че поставената цел е приемната грижа да бъде не просто социална услуга, а услуга с европейски стандарт. Тя припомни, че деинституционализацията и планирането на приемната грижа са сред основните приоритети на правителството.

Обща рамка на политическия документ „Визия за деинституционализация на децата от специализираните институции” представи народният представител Светлана Ангелова. Тя разясни и какво предстои, в контекста на развиване на приемната грижа. Презентация за проекта „Приемна грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” направи Татяна Дончева – директор на РДСП – Русе. Присъстващите на форума бяха запознати и с условията и реда за кандидатстване за приемни родители от директора на ДСП - Русе Мариела Личева. Тя представи и постигнатите резултати в предоставянето на приемната грижа в Община Русе. Директор на ДСП - Бяла Елеонора Рацова даде актуалната  информация за проучените и утвърдени приемни семейства в Община Бяла. Възможности за утвърждаване на статута на „Професионалните приемни родители”, като професия, регламентирана в Класификатора за длъжностите в Р България и предлагането й към дирекция „Бюро по труда” представи Петя Любомирова – директор на Д „БТ” – гр. Русе.

В рамките на форума беше представена и добра практика на Комплекса за социални услуги за деца и семейства гр. Русе в областите Русе, Плевен и Ловеч и успешен международен опит. Презентацията направи Галина Бисет – Регионален директор за Източна и Централна Европа на „Надежда и дом за децата” – Великобритания и консултант на Еквалибриум. Участниците в дискусията видяха и филм на БНТ Север за професионално приемно семейство от гр. Русе. Лентата беше представена от нейния автор Венета Николова. Представителите на приемни семейства споделиха пред присъстващите опита си в приемната грижа.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design