Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Българо-румънската земеделска работна група разгледа проблемите свързани с вредителя Tuta absoluta и класическата чума по домашните и дивите свине

сряда 20 февруари 2013

 

Днес в зала 1 на Областна администрация се състоя редовно заседание на българо-румънската земеделска работна група. Темите, които дискутираха българи и румънци засегнаха проблемите свързани с вредителя Тuta absolutaи класическата чума по домашните и диви свине.

От българска страна участие в заседанието взеха заместник областният управител на Русе и заместник председател на групата г-н Веско Маринов, изпълнителният директор на Еврорегион Данубиус Лили Ганчева, директорът на ОДБХ-Русе Атанас Атанасов, директорът на ОД „Земеделие” - Русе Димитрия Илиева, директорът на гъбозавода в с. Красен Светослав Стоянов, г-н Йордан Маринов от отдел Растителна защита към ОДБХ-Русе и Галина Георгиева от ОД „Земеделие”.

Веско Маринов откри срещата и даде думата на новият председател на земеделската работна групаадминистраторът на Окръжен съвет - Гюргево Йонел Мускалу. Заместник областният управител припомни огромните заслуги на изпълнителния директор на Асоциация Еврорегион Данубиус при работата с румънските ни съседи и показа снимка на специалната диплома, която г-жа Ганчева наскоро получи лично от посланика на Румъния Антон Пъкурецу. Дипломът е посветен на 150 години дипломатически отношения с Румъния и е израз на изключителния принос на Ганчева в популяризирането на румънските универсални ценности в международните отношения.

Същинската част на заседанието започна с доклад на директора на ОДБХ-Русе г-н Атанасов, който запозна присъстващите със структурата на ОДБХ – Русе, с естеството на работа и основните задачи на отдел „Здравеопазване на животните”, който осъществява контрола на класическата чума по домашните и дивите свине. По време на презентацията стана ясно, че в рамките на русенска област се разграничават 28 ветеринарни участъка, като за тях ОДБХ - Русе е сключила индивидуални договори с 23 частно практикуващи ветеринарни лекари. По думите на Атанасов превенция на класическата чума вече се извършва само при дивите свине, тъй като от 2007 г. насам няма случаи на чума по домашните свине. Той разясни периодите на ваксинационните кампании по дивите свине през последните 2 години. През 2011 година са проведени две ваксинационни кампании за извършване на орална ваксинация на дивите свине в областта, а през 2012 година - три кампании, като последната кампания е приключила на 9 декември миналата година.

По втора точка от дневния ред г-н Маринов от отдел Растителна защита към ОДБХ – Русе представи информация запроблемите, които създава вредителят Тuta absoluta. Един от акцентите, който беше поставен по време на двустранната среща, бе подобряването на комуникацията между производителите и постигане на синхрон с цел предотвратяване разпространението на особено опасния за селскостопанската продукция миниращ молец. Като ефективни мерки за подобряване на комуникацията бяха посочени изграждането на мрежи от контакти, постоянен контакт на производителите с отделите по растителна защита в ОДБХи другите компетентни органи, разпространението на повече информационни материали и не на последно място включване на медиите в информационните кампании относно вредителя.

Като най-голяма трудност при борбата с молеца бе определен късият му жизнен цикъл и висок репродуктивен потенциал, скритият начин на живот и големият брой гостоприемници - културни и диви видове. Първите забележими симптоми за наличието на вредителя са минните петна по листата, които се образуват вследствие храненето на ларвите, а най- сигурният метод за установяване е използването на полови феромонови уловки. На пазара се предлагат няколко вида такива, като всеки от тях може да се използва както в оранжерии, така и на полето.

 

         За TUTA ABSOLUTA:

Доматеният миниращ молец Tuta absolutaпроизхожда от Южна Америка. В Европа е установен за първи път през 2006 г. в Испания, а в България през 2009 г. Само за две години се разпространява в цялата страна и се налага като ключов неприятел по доматите.Възрастните молци са дребни, с дължина на тялото около 5 - 6 mm., кафеникави до сребристи на цвят, с черни петна на първия чифт крила. Антените са дълги, нишковидни, а сегментите им са ярко оцветени в два контрастни цвята. Краката имат черни и кафяви пръстени. Видът зимува като яйце, какавида или възрастно насекомо в почвата, в повредени растителни части или в други укрития. Вредният стадий са ларвите, които след излюпването пропълзяват по растенията и навлизат в растителните тъкани, където се хранят и развиват, образувайки мини и галерии. При доматите младите ларви се развиват в листата, стъблата, цветовете и нарастващите плодове. При сериозно нападение ларвите са в състояние да унищожат цялата листна тъкан, оставяйки само епидермисите на листата. 

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design