Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

Българо-румънската земеделска комисия кани румънския еврокомисар на дискусия

четвъртък 27 януари 2011

 

Писмо до румънския еврокомисар Дачиян Чолош, чиито ресор са земеделието и развитието на селските райони, изпрати Съвместната работна група от представители на земеделието в Окръг Гюргево и Област Русе (СРГПЗ ГЮРГЕВО-РУСЕ). От българска страна документът е подписан от областния управител Пламен Стоилов и заместник областния управител Иван Григоров (зам.-председател на групата). От румънска страна писмото е парафирано от председателя на Окръжен съвет – Гюргево Думитру Беяну и от председателя на СРГПЗ ГЮРГЕВО-РУСЕ Йонел Мускалу. В документа се отправя покана до еврокомисаря за участие в организирана от смесената комисия през втората половина на 2011 г. среща на тема "Предизвикателства и трансгранични решения на един европейски въпрос - Здравословен начин на живот и развитие на селските райони в условията на ОСП на ЕС в рамките на дневния ред на ЕС - Европа 2020 ".

Българо-румънската земеделска комисия беше създадена на 12.02.2010 г. Инициатори за сформирането й са Окръжен съвет – Гюргево(Румъния), Областна администрация–Русе(България), Трансграничен бизнес център "Данубиус" и Асоциация “Еврорегион Данубиус". Сътрудничеството в рамките на групата се осъществява посредством обмен на техническа информация и документация, работни посещения на специалисти, фермери, развитие на регионалната инфраструктура за селскостопански достъп, информационни срещи относно актуалните за двете страни проблеми. Обсъжда се възможността за сътрудничество в рамките на съвместни проекти. Те могат да се реализират както чрез усвояване на средства от европейските фондове, така и чрез намиране на решения на проблемите на регионално ниво. Целта е да се създаде модерна база за земеделска дейност, с която да се произвеждат разнообразни и качествени земеделски продукти, достъпни за по-широк кръг потребители.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design