Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Безопасност на движението

Областна комисия по безопасност на движението по пътищата

 

Приложения:

Правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на областната комисия по безопасност на движението по пътищата;

Приложения към единни правила за състава, функциите, дейността и организацията на работа на областната комисия по безопасност на движението по пътищата;

План-програма за изпълнение на областната политика по безопастност на движението по пътищата за 2021 г.;

График на заседанията през 2021 г. на областната комисия по безопастност на движението по пътищата.

 

Приложения към обобщен план за действие.

 

Приложения:

Докладвана информация от членовете на ОКБДП;
Годишен доклад за изпълнение на областната политика по БДП за 2020 г.
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design