Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

ТЪРГОВЕ

Заповед № 5-95-00-154/11.03.2021 г. за спечелил търг

Заповед № 5-95-00-153/11.03.2021 г. за спечелил търг

Заповед № 5-95-00-152/11.03.2021 г. за спечелил търг


Заповед № 5-95-00-570/13.11.2020 г. прекратява процедура за търг

Заповед № 5-95-00-501/07.10.2020 г. за спечелил търг

Заповед № 5-95-00-500/07.10.2020 г. за спечелил търг

Заповед № 5-95-00-427/ 21.08.2020 г. - Откриване процедура за провеждане на търг с тайнo наддаване


Заповед № 5-95-00-66/06.02.2020 г. за спечелил търг 


Заповед № 5-95-00-181/18.03.2020 г. за спечелил търг 

Заповед № 5-95-00-12/ 13.01.2020 г. - Откриване процедура за провеждане на търг с тайнo наддаване


Заповед №5-95-00-102/26.02.2020 г. - прекратява процедура за търг

Заповед №5-95-00-31/22.01.2020 г. спечелил търг

Заповед № 5-95-00-783/ 27.11.2019 г. - Откриване процедура за провеждане на търг с тайнo наддаване


Заповед №5-95-00-826/10.12.2019 г. спечелил търг

Заповед № 5-95-00-714/ 23.10.2019 г. - Откриване процедура за провеждане на търг с тайнo наддаване


Заповед № 5-95-00-604/03.09.2019 г. - Прекратява процедура за провеждане на търг

Заповед № 5-95-00-501/22.07.2019 г. - Откриване процедура за провеждане на търг с тайнo наддаване


Заповед №5-95-00-591/28.08.2019 г. спечелил търг

Заповед № 5-95-00-480/12.07.2019 г. - Откриване процедура за провеждане на търг с тайнo наддаване


Заповед № 5-95-00-652/27.09.2019 г. - Прекратява процедура за провеждане на търг

Заповед № 5-95-00-424/13.06.2019 г. - Открива процедура, за отдаване под наем


Заповед №5-95-00-389/21.05.2019 г. спечелил търг

Заповед № 5-95-00-238/18.03.2019 г. - Открива процедура, за отдаване под наем


Заповед №5-95-00-386/21.05.2019 г. спечелил търг

Заповед № 5-95-00-237/18.03.2019 г.  - Открива процедура, за отдаване под наем


Заповед №5-95-00-327/23.04.2019 г. спечелил търг

Заповед № 5-95-00-153/ 27.02.2019 г. - Открива процедура за търг, за отдаване под наем


Заповед № 5-95-00-148/ 26.02.2019 г. - Спечелил търг с тайно наддаване


Прекратява процедурата за търг с явно наддаване

Открива процедура за търг, за отдаване под наем


Прекратява процедурата за търг с явно наддаване

Открива процедура за търг, за отдаване под наем


Прекратява процедура за провеждане на търг

Открива процедура за търг с явно наддаване 


Открива процедура за търг с явно наддаване

Прекратява процедурата за провеждане на търг с явно наддаване


Заповед спечелил търг

Открива процедура за търг

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design