Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Асоциация по ВиК – Русе – Структура, органи за управление, административни данни и контакти

СТРУКТУРА

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – РУСЕ:

Галин Тодоров Григоров – Областен управител на Област Русе и представител на Държавата в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Русе

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВиК – РУСЕ

 
 
Членове на Асоциацията по ВиК – Русе и представителство съгл.чл.198е,ал.2,т.1 и ал.3 от Закона за водите
Население на общините на обособената територия към 01.02.2011 г.
% съотношение на гласовете в общото събрание
1
Държавата – Областен управител
 
35,00 %
2
Община Русе - кмет
167 585 ж.
46,30 %
3
Община Бяла - кмет
13 467 ж.
3,72 %
4
Община Ветово - кмет
12 450 ж.
3,44 %
5
Община Сливо поле - кмет
10 855 ж.
3,00 %
6
Община Две могили - кмет
9 442 ж.
2,61 %
7
Община Иваново - кмет
9 429 ж.
2,60 %
8
Община Борово - кмет
6 101 ж.
1,69 %
9
Община Ценово - кмет
5 923 ж.
1,64 %

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ДАННИ

ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ:
Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 
АДРЕС:
гр. Русе, код 7000, площад „Свобода“ № 6,
e-mail: avik@ruse.bg
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АСОЦИЯЦИЯТА ПО ВиК – РУСЕ:
Галин Тодоров Григоров
 
БУЛСТАТ:
176662484 (не е регистрирана по ЗДДС)
 
БАНКОВА СМЕТКА:
Банка ОББ
IBAN: BG45UBBS80021027213540
BIC: UBBS BGSF
 

 

КОНТАКТИ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:     

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ            ПЛАМЕН СПАСОВ
Тел.: 082/ 812 223              Tел.: 082/ 812 219     

 

ФИНАНСОВ ЕКСПЕРТ 

ЙОРДАНКА РАДКОВА
Тел.: 082/ 812 219
 
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design