Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе

Асоциация по В и К - Заседания

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Подготовка за провеждане на извънредно, присъствено, заседание на общото събрание на АВиК-Русе на 17.09.2021 г. за приемане препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на АВиК-Русе за 2022 г. - публикувано на 26.05.2021 г.

Покана към кметове за свикано извънредно заседание на Общото събрание на АВиК-Русе

Проект за бюджет на АВиК-Русе за 2022 г., Обяснителна записка към проекта за бюджет;

 

 

Подготовка и провеждане на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-Русе на 20.04.2021 г. /с резервна дата 27.04.2021 г./ – публикувано на 02.03.2021 г.

Известие за промяна на зала за провеждане на извънредно заседание

Покана към кметове за свикано извънредно заседание на Общото събрание на АВиК-Русе

Проект за Подробна инвестиционна програма за 2021 г.

Покана към кметове за свикано извънредно заседание на Общото събрание на АВиК-Русе с коригирана Подробна инвестиционна програма за 2021 г.

Коригиран проект за Подробна инвестиционна програма за 2021 г.

Протокол от заседанието

 

Подготовка и провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на АВиК-Русе на 26.02.2021 г. /с резервна дата 05.03.2021 г./ – публикувано на 15.01.2021 г.

Покана до кметовете на общини /писмо № ВиК-01-5/15.01.2021 г./

Известие за промяна на зала за провеждане на редовно заседание

Материали по т. 1 и т. 2 от дневния ред:

Материали по т. 3 и т. 4 от дневния ред:

 

Подготовка и провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на АВиК-Русе на 31.07.2020 г. – публикувано на 10.06.2020 г.

Покана до кметовете на общини /писмо № ВиК-01-8/09.06.2020 г./

 

Подготовка и провеждане на редовно заседание на Общото събрание на АВиК-Русе на 27.02.2020 г. – публикувано на 20.01.2020 г.
 
 
 
 
Материали по т.1 и т.2 от дневния ред:
 
 
 
 
Материали по т.3 и т.4 от дневния ред:
 
 
 
 
 
 

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 22.08.2019 г. - публикувано на 21.06.2019 г.
 
 
 

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 19.06.2019 г. - публикувано на 17.05.2019 г.
 
 

 

Подготовка и провеждане на редовно заседание на Общото събрание на АВиК - Русе на 15.02.2019г. - публикувано на 15.01.2019 г.

Покана до кметовете на общини /Писмо № ВиК-01-2/15.01.2019г./;

Предложение за приемане на решения;

Годишен отчет за дейността на АВиК-Русе през 2018 г.;

Отчет за изпълнение за бюджета на АВиК-Русе за 2018 г.;

Обосновка за изпълнението на бюджета за 2018 г.

Материали по т.3 и т.4 от дневния ред:

Годишен финансов отчет за 2018 г. на АВиК-Русе;

Проект за бюджет за 2019 г. на АВиК-Русе;

Материали по т.5 от дневния ред:

Проект за Подробна инвестиционна програма за работата на „ВиК“ ООД-Русе през 2019 г.

Писмо № ВиК-01-2/15.01.2019г. до Kметовете на общини;

Коригиран Отчет за изпълнение на бюджет 2018 г. на АВиК-Русе /материал по т.2 от проекта за дневен ред/.

Пълномощно от МОСВ за упълномощаване на Председателя на АВиК - Русе за гласуване на решения по обявения дневен ред.

Указания на МРРБ по т.5 от предложения дневен ред

Протокол №2 от редовно заседание на Общото събрание на АВиК - Русе, проведено на 15.02.2019г.

 

Подготовка за провеждане на звънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 16.01.2019 г. - публикувано на 12.12.2018 г.
 
 

Покана кметове

Приложение №1

Приложение №2

Приложение №3

Приложение №4а, Приложение №4б

Приложение №5

Писмо № К-3647#1/14.12.2018 г. от ВиК ООД Русе до Председателя на Асоциация ВиК Русе

Приложение №3a

Писмо № ВиК-01-49/ 17.12.2018 г. до Кметовете на общини в област Русе

 

ПРОТОКОЛ № 1 от 25.01.2019 г.

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 12.09.2018 г. - публикувано на 29.06.2018 г.
 

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 30.04.2018 г. - публикувано на 28.03.2018 г.

Покана кметове

Приложение №1

Материали за заседанието

Инвестиционна програма за 2018 г.

Доклада за работната среща от 30.03.2018 г.

Пълномощно 26-00-945/ 23.04.2018 г. на Министъра на околната среда и водите

Решение РД 02-14-384/ 26.04.2018 г.

Предложения за теми по т. 2 "Други"

Протокол от инзвънредно заседание на ОС на АВиК-Русе, проведено на 30.04.2018 г.

 

Решения на общинските съвети в област Русе за приемане на извършените инвестиции във ВиК активи през 2016 и 2017 година.

 

Приветствие на главния секретар на АВиК - Русе по случай 24 май

 

Подготовка за провеждане на редовно заседание на общото събрание на АВиК, насрочено за 28.02.2018 г. - публикувано на 22.01.2018 г.
Промяна на датата на свикване редовното Общо събрание - 26.02.2018 г. от 13:30 ч. - публикувано на 31.01.2018 г.

Допълнителни материали по т.3, 4 и 5 от дневния ред

Форми по годишен финансов отчет за 2017 г. 

Проект на бюджет за 2018 г. 

Предложение за подробна инвестиционна програма за 2018 г. 

Годишен отчет за дейността на АВиК за 2017 г.

Обосновка за изпълнението на бюджета за 2017 г. 

Протокол №1/ 26.02.2018 г.

 

Подготовка за провеждане на редовно заседание на общото събрание на АВиК - публикувано на 29.06.2017 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 

 

Подготовка на редовно заседание на ОС на АВиК  на 28.02.2017 г. - Публикувано на 31.01.2017 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 

Отчет за дейността на АВиК за 2016 г.

 

 
 
 
 
 

 

Подготовка за провеждане на извънредно заседание на общото събрание на АВиК, на 05.08.2016 г. - публикувано на 05.07.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 
 
 
 

 

Подготовка на редовно заседание на ОС на АВиК на 11.05.2016 г. - Публикувано на 13.04.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 

 

Промяна в дата на насроченото заседание на Общото събрание на Асоциация ВИК-Русе от 24.02.2016 за 25.02.2016 и включване на допълнителна точка към дневния ред: Приемане на годишния финансов отчет на АВИК-Русе за 2015 г. - Публикувано на 10.02.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

 
 
 

 

Подготовка на редовно заседание на ОС на АВиК на 24.02.2016 г. - Публикувано на 29.01.2016 г.

Покана общо събрание - МРРБ

Покана общо събрание - МОСВ

Отчет за дейността на АВиК за 2015 г.

 
 
Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design