Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

АКТУАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОФИНАНСИРАНЕ В СОЦИАЛНАТА И НАУЧНА СФЕРА БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ В ОБЛАСТНАТА УПРАВА

сряда 11 март 2020

Процедурата за транснационални партньорства дава шанс за въвеждането на иновации и добри практики в сферите на пазара на труда, социалното включване, здравеопазването, равните възможности и недискриминацията. Проектите могат да се подават до 15-ти май чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България. Безвъзмездната финансовата помощ е 100%, като нейният минимален размер е 50 000 лв., а максималният е 150 000 лв. Сред допустимите разходи са за персонал, материали, материални и нематериални активи, както и услуги. Това стана ясно от провелото се днес заседание на постоянната областна комисия по индустрия и нови технологии, което беше водено от заместник областния управител Свилен Иванов.

По време на заседанието бяха представени още редица възможности, целящи подобряване на социалната политика. Сред тях бяха именно процедурите „Детски кътове“ и „Развитие на цифрови умения“. Последната цели разработване и тестване на обучителни програми и съдържания, насочени към подобряване на цифровите знания и умения, според сектора, професията и целевата група, както и адаптиране на програмите за придобиване на умения в тази сфера към конкретни професии.  По процедура „Детски кътове“ ще може да се адаптират и оборудват помещения за полагане на почасови грижи за деца в предприятията. Също така ще се осъществява подбор на безработни лица, регистрирани в ДБТ, за определяне на възможностите им за включване в заетост и/или в обучение при необходимост, свързано с полагане на грижи за деца. Възможно ще бъде и включването на безработни лица в субсидирана заетост при работодател за почасово или целодневно полагане на грижи за деца.

Специално внимание беше отделено и на рамковата програма „Хоризонт Европа“, която на практика е основен инструмент за реализация и по-нататъшна интеграция на Европейското научноизследователско пространство. Целта е посредством пакет от мерки да се постигне укрепване на научната и технологична база, както и повишаване на иновационния капацитет, конкурентоспособността и увеличаване на работните места в ЕС.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design