Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА

неделя 18 юли 2021

Областна администрация – Русе информира, че Агенцията за хората с увреждания (АХУ) обявява конкурси за финансиране на проекти по две програми. Едната дава възможност за изграждане на достъпна архитектурна среда, а другата цели създаване на условия за заетост на хората с трайни увреждания, насърчавайки и подпомагайки работодателите от обичайната работна среда. Крайният срок за кандидатстване по първата програма е 14 септември, а по тази, насочена към трудовата заетост е 17 август.

Приоритетите, касаещи изграждането на достъпна архитектурна среда, са най-вече фокусирани върху изграждането на рампи, пътеки за хора със зрителни увреждания, извършване на ремонти, осигуряващи адаптиране на входове-изходи на обекта, изграждане на външни преходи, изграждане на сигнализации за хора със зрителни и слухови увреждания, както и за приспособяване на  вътрешната среда. Отпусканите финансови средства по тези два компонента могат да бъдат съответно до 12 000 и 15 000 лева. Най-много до 50 000 лева ще бъдат насочени при евентуално изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения като асансьори или лифтови платформи.

Колкото до втората програма, акцентът е поставен върху осигуряването на достъп до действащи или разкриване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, приспособяване на съществуващи работни места за такива хора, а също и за оборудване на нови работни места, отчитайки характера на заболяването на съответния човек. По всеки един от тези приоритета ще се отпускат максимум 10 000 лева. До 1000 лева на лице ще се дават за квалификация и преквалификация, като ще трябва да се мине обучение за професионално или служебно развитие.

Повече информация може да прочетете на следния уеб адрес: https://www.ruse.bg/podrobna-informaciya-otnosno-obyavenite-konkursi-za-finansirane-na-proekti-ot-agenciyata-za-horata-s-uvrejdaniya.

Календар
ИЗБОРИ 2021

Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design