Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

5 НАУЧНИ ЛАБОРАТОРИИ ПО ИКТ И ЗАЛА ЗА ВИДЕОКОНФЕРЕНТНА ВРЪЗКА, ОТГОВАРЯЩИ НА ВСИЧКИ СВЕТОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЩЕ СЕ ПОМЕЩАВАТ В БЪДЕЩИЯ НАУЧЕН КОМПЛЕКС КЪМ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

понеделник 04 май 2020

Областният управител на област Русе Галин Григоров участва в официалната церемония по откриване на строителната площадка на научно-изследователския лабораторен комплекс УНИТе към Русенски университет „Ангел Кънчев“.

„Радостен съм, че заедно с Вас имам възможността да дам началото на този пореден, прекрасен проект на Русенския университет! Всички ние сме свидетели на темпа, с който тази научна институция се развива през последните години! Това, което е постигнато тук, е повод за гордост не само в региона и страната, но и в цяла Европа! Дано и бъдещите поколения бъдат достойни наследници на съграденото!“, с тези думи Григоров се обърна към ръководството на университета.

За момента е предвидено в комплекса да се помещават пет лаборатории, като всички те ще са в сферата на информационните и комуникационни технологии. Тяхната дейност ще бъде свързана предимно с виртуализация, 3D сканиране, прототипиране и смесена реалност. Освен това ще бъде изградена и зала за видеоконферентна връзка, отговаряща на най-високите световни стандарти. 

Настоящата инициатива се осъществява като част от изпълнението на проект BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТе по Оперативна програма  „Наука и образование за интелигентен растеж“. Бюджетът е с приблизителна стойност от 3 милиона лева, като над 1 милион ще бъде изразходен за закупуване на техниката, необходима за оборудването на съответните лаборатории.

Координатор на проекта е екип от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, а в инициативата освен РУ „Ангел Кънчев“ участват още Техническият университет в София, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

В крайна сметка целта е до края на 2023-та година да се постигне изграждане и развитие на център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационни технологии.

В днешната церемония участваха още ректорът на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, кметът на Община Русе Пенчо Милков, както и Диян Василев, управител на фирма „Медиком“ ООД, която на практика е отговорна за изграждането на комплекса.

 

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design