Търсене
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация на Област Русе
Новини

162 МЕРОПРИЯТИЯ В СЛЕДВАЩИТЕ 10 ГОДИНИ ЩЕ ПРЕВЪРНАТ ОБЛАСТТА В ТОП ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ

вторник 10 март 2020

Утвърждаването на област Русе като водеща туристическа дестинация по поречието на Долен Дунав беше обсъдено днес по време на първото за годината заседание на постоянната областна комисия по култура и туризъм, което беше водено от заместник областния управител Свилен Иванов. За целта до 2030-та година се предвижда в региона да се проведат 162 ключови мероприятия, които на практика са разпределени по 10 стратегически цели и 52 мерки за подкрепа от вече изготвената областна стратегия за развитие на туризма. В крайна сметка идеята е да се постигне богата палитра от качествени туристически продукти. Затова ще се заложи на насърчаването потенциала на културното наследство, местния фолклор и традиции, както и на природните дадености в населените места в Русенско. Не по-малко внимание ще бъде отделено на маркетинга, а също и на възможностите за алтернативни преживявания, внедрявайки информационните и комуникационни технологии.

Приоритетно ще се работи за изграждане на нова и подобряване на съществуващата инфраструктура до туристическите забележителности, създаване на музеи, атракциони и приемни посетителки центрове. Има и идея за дигитализация на туристическите възможности чрез обща апликация. Създаването на условия за насърчаване на къмпингуването, както и развитието на велотуризма също са във фокуса на разгледаната днес областна стратегия за устойчив туризъм. Очакванията са в следващите две седмици тя да бъде одобрена и на практика от началото на април да се премине към нейното изпълнение. За да не се допусне забавяне в изпълнението на всяка от целите ще се провежда ежегоден мониторинг по напредъка.

Календар
Обявления
Асоциация по В и К
EUROREGION DANUBIUS

АКТУАЛНО

Достъп до информация
Профил на купувача

Антикорупционна кутия
Полезни връзки

 

 

 

Достъпност
Областна администрация - Русе
Web design & SEO by Zashev Design